گاهی باید حواسمان به زندگی باشد…

جملات ادبی آموزنده

 
http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/10/Safe6342904816221.jpg

متن های آموزنده

 
زندگی را باید ..
همانند بخاری های نفتی ساخت…
هر از گاهی به آن سر زد
زیرنظر داشت
که مبادا نفتش تمام شود
و سرمای روزگار
بند بند وجودش را
به لرزه در آورد
باید به آن سرزد تا مبادا جلوی راهش
را چیزی گرفته باشد
که دوده بزند و دنیایش را سیاه کند…
گاهی باید حواسمان به زندگی باشد
تا با بی مهری مردم
بخاری های دلمان خاموش نشود
گاهی باید حواسمان به آدمهای کنارمان باشد
تا جلوی راه را نگیرند و
زندگیمان را سیاه نکند.
“گاهی باید از این مردم ترسید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: