گاهی دلت بهانه هایی می گیرد

 http://www.patugh.ir/up/2012/09/akshaye-asheghi_Patugh.ir-2.jpg
 

گاهی دلت بهانه هایی میگیره
 که خودت انگشت به دهان می مانی… !
 گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید
 فریادشان بزنی اما سکوت می کنی …
 گاهی …!! پشیمانی از کرده و ناکرده ات …

 گاهی دلت
 نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای
 فردا نداری و حال هم که …

 گاهی فقط دلت می خواهد
 زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای
 گوشه ترین گوشه ای…
 که می شناسی بنشینی و”فقط” نگاه کنی…

 گاهی چقــدر
 دلت برای یک خیال راحت
 تنگ می شود … !

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: