گاهی رابطه ات را زمین بگذار …

 رابطه ات را زمین بگذار

عکس و تصویر گاهی رابطه ات را زمین بگذار و تا میتوانی فاصله بگیر دست بزن زیرِ چانه ... متن ادبی آموزنده

گاهی رابطه ات را زمین بگذار
و تا میتوانی فاصله بگیر
دست بزن زیرِ چانه ات و از دور تماشایش کن
تحلیلش کن
ببین اصلاً ارزشش را دارد برگردی دوباره…؟
گاهی آنقَدر غرق میشویم در رابطه هایمان
که کور میشویم
کر میشویم…
فاصله همیشه هم بد نیست!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: