گاهی سرنوشت مثل طوفان شنی ست که

 

 http://www.taknaz.net/upload/86/0.893362001392171997_taknaz.jpg

 

 

گاهی  سرنوشت  مثل طوفان شنی ست که
مدام تغییر سمت می دهد.

تو سمت را تغییر می دهی، اما طوفان دنبالت می کند.
تو بازمی گردی، اما طوفان با تو میزان می شود.
این بازی مدام تکرار می شود…

طوفان که فرو نشست، یادت نمی آید
چی به سرت آمد و چطور زنده مانده ای.
اما یک چیز مشخص است
از طوفان که درآمدی
دیگر همان آدمی نخواهی بود که به طوفان پا نهاده بودی!

 

http://raahicell.persiangig.com/94/10/423df4s2dfd44d2ssd424dfd-a-5%20-.jpg

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: