کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم + تصاویر گاوبازی زنان

گاوباز خانم گوش یک گاو را برید ، گاوباز زن ، گاوبازی زن فرانسوی و کندن گوش گاو ، عکس های گاوبازی زن فراسوی

بریدن گوش گاو توسط گاوباز خانم

گاوباز زن فرانسوی که در سال ۲۰۱۵ با نشان دادن گوش بریده یک گاو
وحشی انتقاد گسترده مدافعان حقوق حیوانات را برانگیخته بود، یک بار دیگر در یک مسابقه گاوبازی این کار خود را تکرار کرد.

گاوبازی تورئو گونه‌ای گاوبازی است که در کشورهای اسپانیا و فرانسه
و همچنین کشورهای اسپانیایی زبان قاره آمریکا متداول است. در این
نوع سرگرمی گاوباز یا گاوبازها به گاو حمله کرده و نهایتاً آن را می‌کُشند.
این تفریح نوعی حیوان آزاری است و جزء ورزش‌های خونین محسوب می‌شود.

کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم کندن گوش گاو توسط گاوباز خانم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: