گرانترین خانه جهان که دیوید بکام میخواهد بخرد

 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

یک عمارت اعیانی در کالیفرنیا به عنوان گران‌ترین خانه در جهان شناخته شده است. این خانه که دیوید بکام ستاره سابق فوتبال قصد خرید آن را دارد ۱۶۰ میلیون پوند قیمت‌گذاری شده است.

 

گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان,گرانترین خانه جهان,بزرگترین عمارت دنیا,خانه دیوید بکام
گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان,گرانترین خانه جهان,بزرگترین عمارت دنیا,خانه دیوید بکام
گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان,گرانترین خانه جهان,بزرگترین عمارت دنیا,خانه دیوید بکام
گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان,گرانترین خانه جهان,بزرگترین عمارت دنیا,خانه دیوید بکام

 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: