گربه ای که صاحبش را پولدار کرد +تصاویر

 

باب گربه ای است که با همکاری در کار صاحبش او را از فقر نجات داد و باعث شد صاحبش کمی شهرت هم به دست آورد.صاحب او با نواختن گیتار در کنار خیابان پول در می آورد ولی پس از اینکه فهمید باب چه استعدادی در جلب توجه مردم دارد او را هم با خود برد و هر دو با هم دل مردم را به رحم می آوردند تا بهآنها کمک کنند.

 

گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)گربه ای که زندگی صاحبش رات نجات داد (19 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: