گردن زدن یک زائر ایرانی در مکه + عکس

گردن زدن یک زائر ایرانی در مکه

گردن زدن یک زائر ایرانی در مکه اولین تنش بین ایران و عربستان سعودی بود که در سال ۱۳۲۲ رخ داد آن زمان یک زائر ایرانی به نام ابوطالب یزدی هنگام طواف کعبه به دلیل مسمویت دچار استفراغ میشود و توسط پلیس مکه دستگیر میشود و به جرم بی احترامی به کعبه توسط پادشاه عربستان محکوم به اعدام میشود این جوان را در وسط شهر مکه با حضور پادشاه وقت عربستان گردن میزنند.

گردن زدن یک زائر ایرانی در مکه,ابوطالب یزدی

ماجرای ابوطالب یزدی

ابوطالب یزدی جوان ایرانی در سال ۱۳۲۲ در حین طواف دچار حالت تهوع و استفراغ می شود و توسط ماموران سعودی به جرم آلوده کردن خانه خدا دستگیر و گردن زده می شود!
ابوطالب یزدی به دلیل خوردن غذای مسموم، در حال طواف حالش دگرگون شد. احساس کرد که ممکن است غذایی را که خورده است قی کند. حوله اش را برابر دهانش گرفت و قی های ریخته شده را در آن ریخت.

ناگاه چند مصری متعصب، او را دوره کرده گفتند که – نعوذ بالله ـ قاذورات در حوله خود ریخته بوده تا آنها را به کعبه بمالد!

این افراد نزد قاضی شهادت دادند و قاضی هم حکم به زدن گردن این زائر ایرانی داد.

ابوطالب یزدی روز چهاردهم ذی حجه سال ۱۳۲۲، و بنا به گفته شماری از منابع، با حضور شاه سعودی، در مرئی و منظر هزاران حاج از کشورهای مختلف، برابر مردم گردن زده شد و چون شمشیر اول سر او را جدا نکرد، جلاد شمشیر دیگری زد.

گفتند که بر اثر یک باور عوامانه دیگر، وقتی خواستند جنازه او را برای دفن به یک روحانی ایرانی تحویل دهند، سر او را به تن دوختند، آن هم بر عکس، چون بر اساس آن باور، سر این افراد باید این چنین دوخته شود تا روز قیامت آنچنان در محشر حاضر شوند!

به دنبال این ماجرا روابط ایران با دولت سعودی تا سال ۱۳۲۷ قطع شد و مردم ایران هم برای چهار سال حج نرفتند.

اولین تنش قطع رابطه ایران و عربستان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: