گریه آزاده نامداری بعد از یک سوال +فیلم

گریه آزاده نامداری و فیلم اشک های آزاده نامداری را در ادامه ببینید.

گریه آزاده نامداری بعد از یک سوال

اگر امام حسین مهمونت بود چی میگفتی؟ این سوال
از هنرمندان مختلف پرسیده شده است که هر کدام از آنها
پاسخ متفاوتی به این سوال میدهند سوالی که شاید از خودتان
بپرسید ممکن است پاسخ مبهم برای آن داشته باشید.

فیلمی که مشاهده می کنید سوالی از هنرمندان و بازیگران
و افراد خاص درباره امام حسین می باشد که نام این برنامه
با امام حسین حرف بزن می باشد.

هر مهمانی جواب ها و حرف های متفاوتی را جلوی دوربین اظهار کرد و درد دل خود را با امام حسین کرد.

در این میان آزاده نامداری حرف ها و واکنش متفاوتی را نشان داده و حرف های دیگری اظهار داشت.

آزاده نامداری درباره مردم و ریختن آبروی هم سخن به میان
آورد و گفت که مردم آبروی هم را می برند و من حاضرم همه
چیزم را از من بگیرند، اما اعتقاد و آبرویم را نبرند؛ چون برای
من مهمترین دارایی در زندگی اعتقادات و آبرویم هست.

آزاده نامداری مجری توانای صدا و سیما در ادامه گفت که همه
ما تنها شدیم و از پس مشکلات بر نمی آئیم و از امام حسین میخواهم کمکمان کند.

وی این حرف ها و درد دل ها را با اشک جلوی دوربین گفت.
با امام حسین حرف بزن کاری از گروه مذهبی صدا و سیما بود که در ایام محرم پخش می شد.

در میان چهره هایی که این سوال را پاسخ میدهند پاسخ آزاده نامداری متفاوت و جالب تر است که در ادامه مشاهده میکنید.

فیلم اشک های آزاده نامداری

گریه آزاده نامداری بعد از یک سوال

گریه آزاده نامداری بعد از یک سوال

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: