گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشود..

 

 اشعار نفیسه سادات موسوی

 
http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/10/1462259943153216.jpg

 انواع شعر

 بهترین اشعار عاشقانه

گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشود
مثل یک قهوه که از تلخی آن کم نشود

روز و شب پیش همه روی لبم لبخند است
تا حواس احدی جمع به بغضم نشود

آرزو میکنم ای کاش دلش چون مویش
پیش چشم کسی آشفته و درهم نشود

من که بیچاره شدم کاش ولی هیچ دلی
گیر لحن بم مردانه ی محکم نشود

شده حتی به دعا دست برآرم که :”خدا!
برود مشهد و برگردد و آدم نشود”

خون دل خوردم و حرفی نزدم تا شاید
مهربان تر بشود ، تازه اگر هم نشود

با من ساده همین بس که مدارا بکند
عاشقم هم که نشد، خب به جهنم نشود…

#نفیسه_سادات_موسوی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: