احساساتی شدن و گریه کردن حنیف عمران زاده

حنیف عمران زاده در دیدار دوستانه خونه به خونه و استقلال که از سوی هواداران استقلال به شدت تشویق شد اشک ریخت. عمران زاده پس از چند سال حضور در استقلال تهران و با آمدن علیرضا منصوریان از این تیم جدا شد و پس از کش و قوس قراوان به خونه به خونه بابل پیوست و بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو بست.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: