گزارش رویترز از انتخابات ایران در شبکه های مجازی

گزارش رویترز از انتخابات ایران در شبکه های مجازی را در ادامه مجله مراحم ببینید.

شبکه‌هاي مجازي در جريان انتخابات رياست جمهوري ايران حرف اول را مي‌زنند؛ خبرگزاري رويترز در گزارشي مصور درباره نقش شبکه هاي مجازي در اين دوره انتخابات نوشته اصولگراها هم که گاه انتقاداتي به آزادي اين شبکه ها داشتند از اين فرصت براي تبليغ نامزد مورد نظر خود استفاده مي کنند.

 اين روزها تلگرام و توييتر بدون شک تبديل به رسانه نخست انتخابات شده است. اخبار مربوط به انتخابات پيش از آنکه روي خروجي خبرگزاري يا صفحات روزنامه‌ها قرار گيرد، در کانال‌ها و گروه‌هاي تلگرامي دست به دست مي‌شود. اتفاقات مربوط به گردهمايي هواداران کانديداها محدود به محل برگزاري گردهمايي نمي‌شود و لايو اينستاگرام اين امکان را به کاربران اين شبکه اجتماعي مي‌دهد تا به شکل مجازي در گردهمايي کانديداي محبوب خود حضور پيدا کنند. شبکه‌هاي اجتماعي در اين دوره از انتخابات رونق را از رسانه‌هاي کلاسيک مانند راديو و تلويزيون گرفت و تعريفي جديد از تبليغات انتخاباتي ارايه داد.

در هيمن حال خبرگزاري رويترز در گزارشي مصور از حال و هواي انتخاباتي ايران استفاده مردم از شبکه هاي اجتماعي در اين دوره از انتخابات بويژه از سوي هواداران نامزدهاي اصولگرا را مورد توجه قرار داده است.

گزارش رویترز از انتخابات ایران  

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش روزیتر از تاثیر شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

گزارش رویترز از انتخابات ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: