گشت ارشاد زنان در اندونزی + تصاویر

 گشت ارشاد زنان در اندونزی + تصاویر 

 

  زنان گشت ارشاد در اندونزی

مجله مراحم : در منطقه آچه اندونزی که اکثریت ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند دو نوع از نیروهای پلیس فعالیت می‌کند: نیروهای پلیس که به جرم و جنایات رسیدگی می کنند و نیروهای پلیسی که به عنوان پلیس شریعت مسئول نظارت بر اجرای قوانین اسلام در سطح این منطقه هستند.
 
این پلیس‌ها که بخشی از آنان را نیز زنان تشکیل می‌دهند با گشت زدن در خیابان های آچه با خاطیان برخورد کرده و در صورت لزوم آنان را دستگیر می‌کنند. برخی از محکومان نیز به شلاق خورد در ملأعام محکوم می‌شوند.
 

زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی

 
%image_alt%
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی
زنان گشت ارشاد در اندونزی , پلیس گشت ارشاد , نیروهای پلیس در اندونزی , گشت ارشاد در اندونزی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: