گفته بودم بى تو ميميرم ولى اين بار نه…

 

گفته بودم بى تو ميميرم ولى اين بار نه…

گفته بودى عاشقم هستى، ولى انگار نه

 

تا که پابندت شدم از خويشتن راندى مرا…

دوست دارم همدمت باشم، ولى سربار نه

 

دلفروشى ميکنى گويا گمان کردى که باز…

با غرورم ميخرم آن را در اين بازار، نه

 

قصد رفتن کرده اى تا باز هم گويم بمان…

بار ديگر مى کنم خواهش، ولى اصرار نه

 

گه مرا پس ميزنى گه باز پيشم ميکشى…

آنچه دستت داده ام نامش “دل” است، افسار نه

 

ميروى اما خودت هم خوب ميدانى عزيز…

ميکنى گاهى فراموشم، ولى انکار نه

 

سخت ميگيرى به من با اين همه از دست تو…

ميشوم دلگير شايد نازنين، بيزار نه

 

پریناز جهانگیر عصر / مجله مراحم 💕

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: