گفته بودم بى تو میمیرم ولى این بار نه…

 

گفته بودم بى تو میمیرم ولى این بار نه…

گفته بودى عاشقم هستى، ولى انگار نه

 

تا که پابندت شدم از خویشتن راندى مرا…

دوست دارم همدمت باشم، ولى سربار نه

 

دلفروشى میکنى گویا گمان کردى که باز…

با غرورم میخرم آن را در این بازار، نه

 

قصد رفتن کرده اى تا باز هم گویم بمان…

بار دیگر مى کنم خواهش، ولى اصرار نه

 

گه مرا پس میزنى گه باز پیشم میکشى…

آنچه دستت داده ام نامش “دل” است، افسار نه

 

میروى اما خودت هم خوب میدانى عزیز…

میکنى گاهى فراموشم، ولى انکار نه

 

سخت میگیرى به من با این همه از دست تو…

میشوم دلگیر شاید نازنین، بیزار نه

 

پریناز جهانگیر عصر / مجله مراحم 💕

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: