گفتگوی دو قلو ها در رحم مادر

گفتگوی دو قلو ها در رحم مادر و ماجرای اثبات خدا با مثال جنین های رحم مادر و عکس های جنین دوقلو در رحم مادر و صحبت کردن درباره اثبات خدا توسط جنین های رحم مادر

گفتگوی دو قلو ها در رحم مادر

گفتگوی این دوقلو ، کنایه به اون روشنفکر هایی هست که میگن مگه بعد از مردن زندگی هم هست؟! مگه بعد

از مرگ دنیایی هم وجود داره؟ اصلا مگه خدایی هست که دنیایی دیگه هم وجود داشته باشه؟ اصلا مگه خدا رو

دیدیدم که میگیم خدا وجود داره؟ یا اصلا مگه کسی اون دنیا رو دیده که میگن دنیایی واس پس از مرگ وجود داره؟

گفتگوی دو قلو ها در رحم مادر

جنین اول : داداشی به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟

آیا تو به وجود مامان اعتقاد داری؟

جنین دومی : نه من به این اراجیف اعتقادی ندارم؛ من یک واقع بین هستم

مگه تا حالا مامان رو دیدی؟ یا کسی که تولد شده برگشته واس ما تعریف کنه؟ نه من اصلا نه به مامان اعتقاد دارم نه

به دنیای بعد از تولد… توی این رحم اگه خوشی کردی که کردی وگرنه بعد از اینکه تولد بشیم دیگه نابود

 میشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: