گفتگو با فردی که گلوله داعش به کیفش خورد

فردی که گلوله داعش به کیفش خورد ، گفتگو با حسن خانی کارمندی که گلوله تروریست های تهران به کیفش اصابت کرد.

فردی که گلوله داعش به کیفش خورد

حسن خانی فردی که گلوله داعش به کیفش خورد

ماجرای برخورد گلوله به کیف کارمند

حسن خانی کارمند یک انتشارات است که در ساعت ۱۰:۰۵ روز چهارشنبه هفدهم خردادماه طبق معمول همیشه قصد انجام امور اداری در وزارت ارشاد را داشت.

حسن خانی می گوید: مسیر همیشه من از مقابل ساختمان مجلس در بهارستان است. چهارشنبه هم طبق معمول همیشه از ساختمان بهارستان عبور کردم، مردمی که البته جمعیت زیادی تا آن ساعت نداشتند نظر من را جلب کرد.

وی ادامه می دهد: موتورم را پارک کردم، در کنار آن ها ایستادم، در آن زمان تروریست ها به ساختمان ۴ مجلس رسیده بودند. از بالای پنجره متوجه حضور ما شدند و تیراندازی کردند.

خانی می گوید: گلوله ها افراد زیادی را مجروح می کرد، دست و پای تعدادی زیادی از افراد زخمی می شد، من به سرعت سمت اتومبیلی که در آن نزدیکی پارک شده بود رفتم و زیر آن خودم را پنهان کردم.

این شهروند معتقد است: من متوجه برخورد گلوله به کیفم تا آن لحظه نشده بودم، پس از اینکه صاحبه اتومبیل قصد حرکت دادن اتومبیل را داشت، از زیر ماشین بیرون آمدم.

وی اضافه می کند: با کمک مردم و پلیس خودم را به ساختمان مترو رساندم و تازه آنجا مردم بودند که به کیفم اشاره کردند و من فهمیدم که چه بلایی از بیخ گوشم گذشته است.

او همچنین ادامه می دهد: چند پرونده، چندین کاغذ همگی در کیفم سوراخ شدند. حدسم این است که هنگامی که قصد دور شدن از مجلس و پناه گرفتن زیر ماشین را داشتم به دلیل حرکت کیف، تیر تروریستان که هدفشم پای من بود به کیفم برخورد کرد.

 در روزهای اخیر کیف دستی این مرد که گلولگه دقیقا از قسمت فوقانی آن عبور کرده، سوژه رسانه های زیادی شده است.

فردی که گلوله داعش به کیفش خورد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: