گلشیفته فراهانی در جشنواره کن ۲۰۱۷

گلشیفته فراهانی در جشنواره کن ۲۰۱۷

زهرا امیرابراهیمی بازیگر مهاجر ایرانی امسال با انیمیشن تابو تهران محصول مشترک کشورها آلمان و اتریش در جشنواره کن حضور دارد.

در ادامه میتوانید عکس دو نفره گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی را در جشنواره کن ۲۰۱۷ مشاهده نمایید:

گلشیفته فراهانی در جشنواره کن ۲۰۱۷

گلشیفته فراهانی در جشنواره کن 2017

گلشیفته فراهانی در جشنواره کن 2017

گلشیفته فراهانی در جشنواره کن ۲۰۱۷

گلشیفته فراهانی در جشنواره کن 2017

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: