گل آرایی ماشین پلیس در استانبول + تصاویر

گل آرایی ماشین پلیس به احترام مأموران کشته شده در استانبول + تصاویر

گل آرایی ماشین پلیس پس از انفجار استانبول

 

مجله مراحم : در جریان انفجارهای مرگبار استانبول که سازمان عقاب‌های آزادی کردستان(تاک) وابسته به پ.‌ک.‌ک مسئولیت آن را بر عهده گرفت ۳۸ نفر کشته شدند که ۳۰ مأمور پلیس نیز در بین کشته‌ها هستند.
 
در جریان مراسم تشییع پلیس‌های کشته شده در این انفجار مردم استانبول چند ماشین پلیس را گل آرایی و تزیین کردند. در انفجار مرگبار استانبول ۱۵۵ نفر نیز زخمی شدند.

گل آرایی ماشین پلیس

 
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
 
 
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه

 

 مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه

گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
گل آرایی ماشین پلیس , گل آرایی ماشین دراستانبول, تزیین ماشین پلیس با گل, مراسم تشییع قربانیان انفجار در ترکیه
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: