گواهی فوت هادی نوروزی +عکس

گواهی فوت هادی نوروزی +عکس

 

بعد از درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان شماره ۲۴ پرسپولیس، طی روزهای اخیر شایعات عجیب و البته کثیفی در مورد علت فوت او (مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر) با انتشار گواهی فوت جعلی منتشر شد که واکنش پزشکی قانونی را نیز در پی داشت. در این ارتباط آنها مدعی شدند که سربرگ گواهی فوت پزشکی قانونی به شکلی که طبق این شایعات منتشر شده وجود ندارد. در ادامه نیز گواهی فوت اصلی هادی نوروزی منتشر شد تا از شایعات جلوگیری شود.

گواهی فوت هادی نوروزی +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: