گوینده اخبار بستری شد ؛ حال او وخیم است

حال رضا حسین زاده گوینده اخبار وخیم است

«رضا حسین زاده» را حتماً دیده اید! «مجری» و «گوینده اخبار» از رسانه ملی که همه به چشم یک گوینده خبر صرف به او می نگرند. اما این روزها تصویری از بستری شدن این گوینده خبر اذهان را به سمت دیگری برد.
 
تصویری از «رضا حسین زاده» در بیمارستان منتشر شده است که حکایت از سوغات شیمیایی دوران جنگ تحمیلی دارد.
 

تصاویر رضا حسین زاده در بیمارستان

گوینده اصلی خبر شبکه یک,رضا حسین زاده, گوینده اخبار بستری شد
گوینده اصلی خبر شبکه یک,رضا حسین زاده, گوینده اخبار بستری شد
گوینده اصلی خبر شبکه یک,رضا حسین زاده, گوینده اخبار بستری شد
گوینده اصلی خبر شبکه یک,رضا حسین زاده, گوینده اخبار بستری شد

شاید کمتر کسی باشد که بداند او «جانباز شیمیایی» است اما «حسین زاده» مدتی است با همین حال مریضش مورد بی مهری برخی از مسئولان هم قرار گرفته است.
 
«رضا حسین زاده» گوینده خبر و جانباز شیمیایی مدتی است در بستر بیماری و آسیب و جراحات شیمیایی ناشی از ۸ سال دفاع مقدس بستری است

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: