گیج کننده ترین صحنه تصادف ! + تصاویر

گیج کننده ترین صحنه تصادف ! + تصاویر

عجیب‌ترین تصادف +تصاویر

یک صحنه تصادف عجیب همه را گیج کرده است.

 

مجله مراحم : شهروندان ساکن سویینی، روستایی در کشور اسکاتلند با دیدن یک صحنه تصادف عجیب گیج شده بودند و از خود می‌پرسیدند که رانندگان آن چگونه این کار را انجام داده‌اند.

این تصادف بین دو فورد اتفاق افتاده بود که یکی از این خودروها به شدت آسیب دیده بود و دیگری هم با نوک ماشین به روی زمین فرود آمده بود که همه را به این سؤال رسانده است که چگونه ممکن است یک ماشین بعد از تصادف اینگونه چپ کند.

گفتنی است؛ این تصاویر توسط شهروند ساکن این روستا در حالیکه از کنار این صحنه تصادف رد می‌شدند، گرفته شده‌اند.

 
صحنه تصادف عجیب , عجیب‌ترین تصادف در اسکاتلند , صحنه تصادف گیج کننده , تصادفات جالب
صحنه تصادف عجیب , عجیب‌ترین تصادف در اسکاتلند , صحنه تصادف گیج کننده , تصادفات جالب
صحنه تصادف عجیب , عجیب‌ترین تصادف در اسکاتلند , صحنه تصادف گیج کننده , تصادفات جالب
صحنه تصادف عجیب , عجیب‌ترین تصادف در اسکاتلند , صحنه تصادف گیج کننده , تصادفات جالب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: