یک اتوبوس در کرج ترمز برید و همه را زیر گرفت (تصاویر)

تصادف اتوبوس با ۱۵ خودرو و عابران پیاده در کرج

مجله مراحم؛ تصادف یک دستگاه اتوبوس بعلت نقص فنی در کرج باعث مرگ یک نفر و مصدوم شدن دو نفر و آسیب دیدن ۱۵ خودرو شد. اتوبوس مذکور پس از تصادف در حال فرار از محل بود که با دخالت مردم و نیروهای پلیس متوقف شد.

تصادف زنجیره ای اتوبوس خط واحد

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/02/1015446_109.jpg

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

جنازه, جسد

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

تصادف اتوبوس با 15 خودرو و عابران پیاده در کرج,تصادف اتوبوس با چند خودرو در کرج, تصادف زنجیره ای اتوبوس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: