یک جوان چای فروش ؛ مدل شد

تصاویر/ چای فروشی که مدل شد

“ارشاد خان” یک چای فروش پاکستانی که تصاویری از او در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده بود، به عنوان مدل قرارداد بسته است. اکنون شرکت طراحی لباس و فروش اینترنتی “فیتین”، تصاویری از او که پیراهن این شرکت را برتن دارد، منتشر کرده است.
 

یک جوان چای فروش مدل شد

ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد
ارشاد خان,تصاویر چای فروشی که مدل شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: