۱۰ دانشجو در دانشگاه ایالت اورگان – آمریکا کشته شدند (تصاویر)

مجله مراحم: تیراندازی یک فرد مسلح در کالج ایالت اورگان منجر به مرگ دست کم ۱۰ نفر شد.

 

http://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632564201323_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632625977431_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632742665636_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632779793701_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632770121684_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632747813645_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632774021691_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632562329319_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632573717339_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632680733527_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632759981667_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632617085416_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/07/11/635794632692121547_b.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: