۱۲ گربه ایرانی که اینستاگرام را منفجر کردند !! + تصاویر

  گربه ایرانی که اینستاگرام را منفجر کردند

 
مجله مراحم : صاحب این دوازده بچه گربه ملوس ایرانی، که از اهالی کشور ژاپن است و خود را با افتخار به عنوان یک مادر تمام وقت گربه ها معرفی می کند، زندگی داخل خانه زیر و رو شده خود توسط این خانم گربه ها را آشکار کرده و برای عموم به نمایش گذاشته است تا تمام کلیشه های مربوط به خانم گربه ها را بشکند.

وی می گوید: من خوشحالم و اینکه مردم راجع به من چگونه فکر می کنند، برایم موضوع مهمی نیست. این موضوع از زمانی آغاز شد که اولین گربه یعنی یوکی (Yuki)  کثیف و لرزان از سرما را پس از نجات از وسط جاده به خانه آوردیم.

پس از این ماجرا صاحب گربه ها تصمیم گرفت تا بزرگ کردن دو گربه زیبای ایرانی را نیز به عهده بگیرد.

اما در مورد ۹ گربه ی دیگر چه ؟! بله، ۹ گربه دیگر هم از زایمان موفق گربه ها به این جمع اضافه شده اند و بچه های گربه های بزرگتر هستند. البته این خانم ژاپنی اطمینان داده که هم اکنون تمام گربه ها عقیم سازی شده اند و دیگر شانسی برای اضافه شدن بچه گربه ای به این جمع شلوغ وجود ندارد.

اما راز اینکه چطور این دوازده گربه مستقیم به دوربین خیره می شوند در چیست؟ صاحب گربه ها می گوید:” من اسباب بازی پَری را که آنها دوست دارند تکان می دهم و توجه آنها را جلب می کنم و گربه هایی را که به دوربین نگاه نمی کنند با نام خودشان صدا می زنم، تا توجه آنها به سمت دوربین جلب شود.

 

گربه های  ایرانی که اینستاگرام را منفجر کردند

 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند

 

این 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند(+عکس)

این 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند(+عکس)
این 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند(+عکس)

 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند

این 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند(+عکس)

 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
 12 گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند
۱۲ گربه ایرانی، اینستاگرام را منفجر کرده اند , گربه هایی که اینستاگرام را منفجرکردند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: