۱۳ خاور کتاب پزشکی به سیگار تبدیل شد! +تصاویر

۱۳ خاور كتاب گروه پزشكي است،‌ انتشارات تيمورزاده در روز پاياني هفته گذشته اقدام به فروش حجم زيادي از كتاب‌هاي سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ خود به كارخانه‌هاي خمير كاغذ كرده است تا به دستمال کاغذی و جعبه سیگار تبدیل شود.
 
مجله مراحم: فرهاد تيمورزاده مدير اين انتشارات حجم زيادي از كتاب‌هاي سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به بهاي هر كيلوگرم ۶۵۵ تومان فروخته شده است‌، هر خاور كتاب به بهاي پشت جلد حدود ۷۰ تا ۹۰ ميليون تومان به ازاي سه ميليون تومان روانه كارخانه‌هاي خميرسازي شده‌اند و ۱۳ خاور كتاب در مجموع ۳۰ ميليون تومان فروش رفته‌اند، در حاليكه رقم واقعي آن‌ها يك ميليارد تومان بوده است.
 
این کتاب ها عمدتا چاپ سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ هستند و ظاهرا به دلیل انتشار نوبت چاپ‌های جدید در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ دیگر در رفرنس وزارت علوم برای رشته‌های پزشکی جایی ندارند. آنها پس از خمیر شدن به دستمال کاغذی و کارتن سیگار تبدیل می‌شوند.
 
مجله مراحم
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 
(تصاویر) تبدیل 13 خاور کتاب پزشکی به کارتن سیگار
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: