۱۶ سال زندان به خاطر کشتن گربه ها

۱۶ سال زندان به خاطر کشتن گربه ها

۱۶ سال زندان به خاطر کشتن گربه ها مجازات عجیبی بود که در امریکا برای یک مرد جوان در نظر گرفته شده است مرد جوانی که ۲۱ گربه را کشته است توسط پلیس دستگیر شد و در نهایت به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

16 سال زندان به خاطر کشتن گربه ها

۱۶ سال حبس به دلیل کشتن گربه ها

باشگاه خبرنگاران نوشت: دادگاه آمریکا، مردی که ۲۱ گربه را سلّاخی کرده بود، به ۱۶ سال حبس محکوم کرد تا بتواند از آزار و اذیت حیوانات که رایج هم شده، جلوگیری کند.

محکوم که «رابرت فارمر» نام دارد و اهل کالیفرنیاست، از سال ۲۰۱۵ تا مدّتی پیش ۲۱ گربه را به طرز وحشیانه‌ای کشته است.

«رابرت فارمر» از سوی دادگاه عالی سانتا کلارا که در جنوب غرب ایالت کالیفرنیا قرار دارد، به ۱۶ سال حبس محکوم شد.

این شهروند آمریکایی علاوه بر مجازات ۱۶ سال حبس برای قتل گربه‌ها، به دستور دادگاه عالی سانتا کلارا از داشتن حیوانات خانگی نیز تا ۱۰ سال پس از آزادی منع شد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: