مسلمان شدن تایسون فیوری قهرمان بوکس جهان + عکس

 

 مسلمان شدن تایسون فیوری قهرمان بوکس جهان + عکس

 

قهرمان بوکس جهان مسلمان شد 

قهرمان بوکس جهان مسلمان شد , مسلمان شدن قهرمان بوکس جهان , مسلمان شدن تایسون فیوری , تغییر دین تایسون فیوری
قهرمان بوکس جهان مسلمان شد , مسلمان شدن قهرمان بوکس جهان , مسلمان شدن تایسون فیوری , تغییر دین تایسون فیوری
تایسون فیوری با عوض کردن نام خود به «ریاض تایسون محمد» از مسلمان شدن خود خبر داد.

حمد» از مسلمان شدن خود خبر داد.

به‌ گزارش ‌مجله مراحم و ‌به نقل از دیلی استار، تایسون فیوری که در سنگین وزن فعالیت می‌کند، چندین مقام قهرمانی در کارنامه خود دارد. او پیش‌تر به خاطر مصرف کوکائین چندین بار حاشیه ساز شده بود.

این بوکسور انگلیسی به تازگی نام خود را در توییتر عوض کرد و به ریاض تایسون محمد تغییر داد.

او همچنین عکس جدیدی از خود منتشر کرد اما تاکنون هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است.

هرمان بوکس جهان مسلمان شد , مسلمان شدن قهرمان بوکس جهان , مسلمان شدن تایسون فیوری , تغییر دین تایسون فیوری
قهرمان بوکس جهان مسلمان شد , مسلمان شدن قهرمان بوکس جهان , مسلمان شدن تایسون فیوری , تغییر دین تایسون فیوری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: