بهترین عکس های مسابقه عکاسی نشنال ژئوگرافیک ۲۰۱۴

برندگان مسابقه عکاسی نشنال جئوگرافیک ۲۰۱۴، از میان بیش از ۹۰۰۰ عکس ارسالی به این مسابقه انتخاب شدند.
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده جایزه بزرگ. عنوان عکس: یک نقطه روشن در میان تاریکی. عکاس:  Brian Yen
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش طبیعت. پرواز جغد گوش کوتاه موسوم به “شانه نهر” “بونداری بی” کانادا. عکاس:  Henrik Nilsson
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده جایزه ویژه بخش طبیعت. عنوان عکس: مهاجرت بزرگ. عکاس:   Nicole Cambre
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مردم. خالکوبی کلام مقدس بر روی بدن یکی از افراد قبیله “رام نامی” در هند. عکاس: Mattia Passarini.
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مکان. توفان در “کوکالی” ترکیه. عکاس: Aytul Akbas
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش طبیعت. اژدهای یخی در جشنواره یخ استونی. عکاس: Maie Kirnmann
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مردم. زندگی کودکان و نوجوانان از کار افتاده در سوریه. عنوان عکس: “کودکان در تاریکی”. عکاس:  Abdullah Alghajar
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش طبیعت. عنوان عکس: قدرت بازوان. عکاس:  Archna Singh
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مکان. عنوان عکس: توکیو، ایستگاه مترو شیناگاوا. عکاس:  Peter Franc
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مکان. عنوان عکس: “حمص ویران”. عکاس: Sergey Ponomarev
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش طبیعت. عنوان عکس: “غرش گوزن”. عکاس:  Prashant Meswani
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مردم. عنوان” من و برادرانم”. استراحت در جریان سفر عکاس به “میامی”. عکاس:  Tyler Greenfield
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش طبیعت. عنوان” گورخرها بر لبه آتشفشان”. منطقه نزدیک به دهانه آتشفشان “نگورونگورو” در تانزانیا. عکاس:  Zikri Teo
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مردم. عنوان عکس: “انتظار”. پیرمرد با حالت منتظر روی تختش غرق در افکار و همسرش در حال اماده کردن نان برای مراسم عشای ربانی. عکاس:  Roberto Fiore
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش طبیعت. “زمرد ماهی ناپلئونی” در سواحل “همیلتون” در ایسلند. عکاس: Christian Miller
(تصاویر) برترین‌ عکس‌های 2014 نشنال‌جئوگرافی
برنده لوح تقدیر بخش مردم. عنوان عکس: “خلق و خو”. دختر خردسال عصبانی در یک مرز خرید در بانکوک روی زمین دراز کشیده است. عکاس:   Adam Birkan

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: