برترین عکس های مسابقه عکاسی ۲۰۱۵ پولیتزر (تصاویر)

برندگان جایزه عکاسی ۲۰۱۵ پولیتزر اعلام شد و مجموعه عکس‌هایی از ناآرامی‌هایی فرگوسن در آمریکا و شیوع ابولا در آفریقا جوایز امسال را تصاحب کردند.

مجله مراحم: در بخش عکس خبری فوری (Breaking News Photography) که به عکاسی خبری تعلق دارد “دیوید کارسون عکاس نشریه St. Louis Post-Dispatch برنده اعلام شد که عکس‌هایی از ناآرامی‌ها و شورش‌های شهر فرگوسن به دنبال مرگ یک جوان سیاه‌پوست-مایکل براون- توسط پلیس تهیه کرده بود.

در بخش Feature Photography اما یک عکاس آزاد به نام “دانیل برهولاک” به خاطر عکس‌هایی که برای نیویورک تایمز از همه‌گیری ابولا در غرب آفریقا تهیه کرده بود، برنده اعلام شد. دو مجموعه عکس برنده امسال جایزه عکاسی پولیتزر را در زیر می بینید.
 
 
 
 
 
مجموعه عکس «دیوید کارسون» از ناآرامی‌ها و شورش‌های شهر فرگوسن آمریکا
 
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجموعه عکس «دانیل برهولاک» در نیویورک تایمز از فراگیری ابولا در آفریقا
 
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
مجله مراحم 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر
 
(تصاویر) برندگان جایزه عکاسی 2015 پولیتزر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: