یخ زدایی هواپیماها در فرودگاه مشهد + تصاویر

یخ زدایی هواپیماها در فرودگاه مشهد و عکس هایهواپیماهای یخ زده در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد و تصاوویر یخ زدن هواپیماها در فرودگاه به دلیل سرمای شدید را مشاهده میکنید.

یخ زدایی هواپیماها

مجله مراحم : به دلیل برودت هوا و بارش ها در مشهد برخی تجهیزات هواپیماها در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دچار یخ زدگی شدند.

در پی این اتفاق تأخیرهای متعددی در برنامه های پروازی از فرودگاه مشهد رخ داد و پس از انجام عملیات یخ زدایی(deice) پروازها به مقاصدی که شرایط جوی مناسبی داشتند با تاخیر انجام شد.

تصاویر ایرنا از وضعیت باند فرودگاه، هواپیماها و عملیات یخ زدایی را در فرودگاه مشهد در ادامه ببینید.

هواپیماهای یخ زده در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما یخ زدایی هواپیماها,یخ زدن هواپیما

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: