دستگیری زن و شوهر آدم خوار در حین آدمخواری +تصاویر

دستگیری زن و شوهر آدم خوار در حین آدمخواری +تصاویر آدمخواری زوج روسی و خوردن بیش از ۳۰ نفر را در مجله مراحم مشاهده کنید.

دستگیری زن و شوهر آدم خوار

یک زوج روسی که آدمخواری می کردند و بیش از سی نفر را خورده بودند توسط پلیس روسیه دستگیر شدند.

این خبر شوک بزرگی را در بین اهالی منطقه و شنوندگان
این خبر وحشتناک ایجاد کرده است. در یکی از شهرهای جنوبی
به نام کراسنودار روسیه ،زن و شوهری زندگی میکردند که از
آدمها تغذیه می کردند و بعد از کشتنشان آنها را میخوردند.

دستگیری زن و شوهر آدم خوار

دستگیری زن و شوهر آدم خوار

طبق تحقیقات انجام شده توسط پلیس این زوج از قبل از
سال ۲۰۰۰ تغذیه خود را عوض کرده و ادمخواری کرده اند.

تاکنون بیش از ۳۰ زن و مرد را کامل خوردند. آنها بعد از دزدیدن
افراد آنها را به قتل می رساندند و بعد تیکه تیکه کرده و در
یخچال قرار میداند و به مرور میخوردند.

پلیس این آدمخواران را گیر انداخته و بازداشت کردند.

عکس تزئین سر قربانی برای خوردن

دستگیری زن و شوهر آدم خوار

خوردن دست یکی از قربانیان توسط آدمخوار

دستگیری زن و شوهر آدم خوار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: