جشن منافقین خلق برای انتقال به آلبانی +تصاویر

به گزارش مجله مراحم؛ گروهک تروریستی منافقین از انتقال بیش از ۲۸۰ تن از ساکنان باقیمانده کمپ لیبرتی عراق به مکانی در آلبانی خبر داد. اعضای این گروهک تروریستی از سال ۲۰۱۲ تاکنون پس از انتقال از کمپ اشرف به بغداد، در اردوگاه لیبرتی مستقر بودند که یک پایگاه نظامی آمریکایی به شمار می‌آمد. مزدوران مناققین پیش از خروج از لیبرتی اقدام به برگزاری مراسم جشن در این کمپ کردند. بعد از خروج عناصر گروهک تروریستی منافقین، کمپ لیبرتی نیز رسماً بسته شد.
 
 
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی w Final group of  280 Mujahedin-e Khalq members in Camp Liberty residents departed from Baghdad to Albania in Baghdad, Iraq, on September 9, 2016. Nearly 2,000 Liberty residents relocated to Germany, Norway, the U.K., the Netherlands, Finland, Denmark, Belgium, Italy and Spain on 2016. This final round of departures marks the successful conclusion to the process of relocating members of the Peoples Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) outside of Iraq despite the Iranian regimes conspiracies and threats. (Photo by Siavosh Hosseini/NurPhoto via Getty Images)
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی w Final group of 280 Mujahedin-e Khalq members in Camp Liberty residents departed from Baghdad to Albania in Baghdad, Iraq, on September 9, 2016.
Nearly 2,000 Liberty residents relocated to Germany, Norway, the U.K., the Netherlands, Finland, Denmark, Belgium, Italy and Spain on 2016. This final round of departures marks the successful conclusion to the process of relocating members of the Peoples Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) outside of Iraq despite the Iranian regimes conspiracies and threats. (Photo by Siavosh Hosseini/NurPhoto via Getty Images)
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی
جشن انتقال منافقین خلق به آلبانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: