سقوط دختر ۳ ساله تهرانی از طبقه دهم به تراس طبقه سوم +عکس

سقوط دختر ۳ ساله تهرانی از طبقه دهم به تراس طبقه سوم و
مرگ دلخراش دختربچه سه ساله با سقوط از طبقه دهم آپارتمان را مشاهده میکنید.

سقوط دختر ۳ ساله تهرانی به تراس طبقه سوم

تصویری دلخراش از مرگ دختربچه سه ساله ای که مادرش به گفته
خودش سرگرم “پست گذاشتن در تلگرام” بوده و از دخترش غافل شده است.

مادر این کودک با ناله و زاری به ماموران اورژانس توضیح میدهد
که در حال پست گذاشتن در تلگرام بوده و از فرزندم غافل شدم و
وقتی با صدای سقوط و جیغی که کشیده به تراس آمدم دیدم
که دخترم از تراس خانه مان به تراس طبقه سوم سقوط کرده است.

این مادر با وضعیتی بسیار ناراحت کننده از مردم خواهش کرد که
مراقب فرزندانشان باشند چرا که یک لحظه غفلت باعث یک عمر پشیمانی خواهد شد.

دختر ۳ ساله تهرانی از طبقه دهم یک اپارتمان به تراس طبقه سوم سقوط میکند و جانش را از دست میدهد.

سقوط دختربچه به تراس

سقوط دختر 3 ساله تهرانی از طبقه دهم به تراس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: