۳۴ کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر

بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در حدفاصل ۱۰ کیلومتری بجنورد ۴ مسافر کشته و ۳۴ مسافر زخمی شدند.
 
 
 
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر
34 کشته و زخمی با واژگون شدن اتوبوس در بجنورد +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: