طاعون در استان مرکزی ۳۵۰ راس بزکوهی را تلف کرد! +۱۸

مجله مراحم: طاعون نشخوار کننده های کوچک درمنطقه هفتاد قله استان مرکزی در ۴۵ روز گذشته تا به حال ۳۵۰ راس بزکوهی را تلف کرده است.

مجله مراحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طاعون

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: