نقاشی های ۳ بعدی فوق العاده جالب در خیابان (تصاویر)

هنرمند و طراحی خلاق و ماهر است که در بیشتر کشور های بزرگ شناخته شده است.او در کف خیابان ها و پیاده رو ها نقاشی های بزرگ و ۳ بعدی بسیار زیبایی می کشد. آثار او بسیار هنرمنداره و منحصر به فرد است.

:: صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند ::

 

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/iu8ZUilY8P.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/Sit3OupWaC.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/o8jRvZdMX6.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/sxTEYWZAMS.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/JXywjBycwV.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/8Z1532yEqS.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/iixLAZWrH9.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/gtVOSq66AT.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/Yn1DcBZVEI.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/BcfSqNk6co.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/IBOTSFAFLj.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/e3tL4ymvxQ.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/Lb8G89rtfo.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/UNxlKbS1vH.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/Qf3Xz1wZYL.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/dDhWWzPbkk.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/F6pZMuDldj.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/IvmpOrcfVD.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/rd8FIRDSyS.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/iCRS5jEfhw.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/Zh8NlSuPVu.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/M4fosFNORU.jpg

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8611/large/EbykpwCFFA.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: