تصادف مرگبار پژو ۴۰۵ با خانواده ای که کنار جاده نشسته بودند

بر اساس اعلام شاهدان عینی این حادثه، سرنشینان پژو ۲۰۶ در کنار جاده مشغول استراحت و صبحانه خوردن بودند که پژو ۴۰۵ با انحراف از جاده، با این افراد برخورد کرده که علاوه بر همسر راننده ۴۰۵، تمامی سرنشینان ۲۰۶ در دم جان باختند و سرنشینان ۴۰۵ به دلیل شدت جراحات وارده و سن پایین، به سرعت به بیمارستان اهر و سپس به تبریز منتقل شدند.
 
طبق اطلاعات واصله از منابع آگاه که خواست نامش مطرح نشود، در این تصادف راننده ۴۰۵ بازرس ویژه دادستانی کل کشور بود که به همراه ۵ فرزند خود و همسرش سرنشینان این خودرو بودند، فرزندان به شدت آسیب دیدند و همسر وی که فرزند آیت الله مدرسی بود، در دم جان سپرد.
 
 
 

 

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: