درگیری در زندان برزیل ۵۶ کشته داد! (تصاویر)

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

درگيري گروه هاي تبه کار و وقوع شورش در داخل زنداني در شهر مانائوس برزيل، ?? کشته بر جاي گذاشت.

درگيري مرگبار در زندان برزيل

 

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎


شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎

شورش خونين در زنداني در برزيل‎a

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: