درگیری در زندان برزیل ۵۶ کشته داد! (تصاویر)

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

درگیری گروه های تبه کار و وقوع شورش در داخل زندانی در شهر مانائوس برزیل، ?? کشته بر جای گذاشت.

درگیری مرگبار در زندان برزیل

 

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎


شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎

شورش خونین در زندانی در برزیل‎a

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: