گیر کردن دختر ۶ ساله لای نرده های طبقه هشتم

این دختر بچه چینی ۶ ساله است. او از مرگ حتمی نجات پیدا کرده است. او که در طبقه هشتم در حال بازی بود که از پنجره به بیرون پرت شده ولی سرش بین میله های محافظ گیر کرده و جانش را نجات داده است. شاید اگر گوش هایش از نرده هارد میشد الان دیگر زنده نمی بود.

http://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/qJCWyCJ5FK.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/EujNIU2E7P.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/MBpB8n1rpQ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/lPLzaVUl4r.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/aRjDAfOCXN.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/ubE94P4rot.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: