۶ سال زحمت برای بافت فرشی با طرح بازی قارچ خور

مجله مراحم: این مرد ۳۱ ساله نوروژی ۸۰۰ ساعت یا به عبارتی دیگر ۶ سال را وقت صرف بافتن یک فرش از نقشه بازی سوپر ماریو ( قارچ خور ) کرده است.او ۱۰۰ توپ نخ برای این اثر که اولین فرش با نقشه کامل و دقیق این بازی جالب است استفاده کرده .

 

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: