پسر معلول ۹ ساله رکوردار ایران (تصاویر)

 کودک معلول ایرانی رکورددار شنا

رضا پژمان کودک ۹ ساله ای، که به طور مادر زاد از هر دو پا و دست راست معلول است، در مدت ۴ ماه با یادگیری شنا به صورت حرفه ای موفق به ثبت دو رکورد در۵۰ متر کرال سینه و کرال پشت معلولان شده است.

تصاویری از زندگی روزمره کودک معلول شناگر

رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا رضا پژمان,کودک معلول شناگر,کودک معلول ایرانی رکورددار شنا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: