پسری که نصف سرش را از دست داد + تصاویر

زندگی پسر ۱۸ ساله ای به نام  Connor Huntley توسط دوست ۲۱ ساله اش Joseph Williams برای همیشه تغییر کرد. Joseph با یک چکش به سر دوستش ضربه میزند و این تنها به دلیل یک عصبانیت نه چندان بزرگ است که زندگی این پسر ۱۸ ساله را برای همیشه تغییر می دهد. Connor هرچند به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت ولی جای خالی روی سرش تا آخر عمر او را همراهی خواهد کرد.

 

 A boy with half his head no + PicturesA boy with half his head no + PicturesA boy with half his head no + PicturesA boy with half his head no + Pictures

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: