پیوند زدن انگشتان قطع شده یک کارگر چینی +تصاویر

پیوند زدن انگشتان قطع شده یک کارگر چینی و عکس های قطع شدن انگشتان کارگر در حین انجام کار و تصاویر قطع شدن انگشتان دست و پیوند زدن آن را در ادامه مشاهده میکنید.

پیوند زدن انگشتان قطع شده

مجله مراحم: طی یک حادثه وحشتناک تمام انگشتان یک کارگر چینی زن در کارخانه کاغذسازی قطع شد. اما بعداز یک عمل معجزه آسای ۱۳ ساعته جراحان تواستند انگشتان او را پیوند بزنند.

پیوند زدن انگشتان قطع شده یک کارگر چینی
قطع شدن انگشتان

پیوند زدن انگشتان قطع شده یک کارگر چینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: