شهری که مردم با کفتارها زندگی میکنند (تصاویر)

زندگی در میان کفتارها

در هرار، یکی از شهرهای کشور اتیوپی، کفتارها بیشتر دوست انسان هستند تا دشمن آن‌ها. این حیوانات که معمولاً ترس به اندام انسان می‌اندازند، اینک به جاذبه گردشگری هرار تبدیل‌شده‌اند.

تاریخچه دوستی کفتار با انسان در این شهر به قرن ۱۹ میلادی بازمی‌گردد، یعنی به دورانی که کشاورزان برای کفتارها غذا می‌گذاشتند تا سری شوند و دیگر به آغل‌ها حمله نکنند.

دوستی انسان و کفتار

روابط انسان‌ها و کفتارهای این منطقه به ‌مرور زمان آن‌قدر دوستانه شد که همان‌طور که در تصاویر زیر می‌بینید، مردم به‌راحتی به این حیوان وحشی نزدیک می‌شوند و با دست خود به آنها گوشت می‌دهند و حتی برخی از بومیان گوشت را به‌جای دست با دهان می‌گیرند و به کفتارها می‌دهند.

به گفته یکی از کشاورزان محلی، اگر مدتی به این حیوانات غذا ندهند، ممکن است از گرسنگی مزارع را تخریب کنند و یا به گله‌ها حمله کنند و یا از آن‌ها تغذیه کنند.
 

اهلی شدن کفتارها با مردم

اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
 
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها
اهلی شدن کفتارها با مردم٬ دوستی انسان و کفتار٬ زندگی در میان کفتارها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: