جنازه پسر جوان در تور ماهیگیران هرمزگانی +عکس

جنازه پسر جوان در تور ماهیگیران

جنازه پسر جوان در تور ماهیگیران و عکس صید جسد پسر جوان توسط ماهیگران را مشاهده میکنید.

تعدادی ماهیگیر در بندر حسینه از بخش های شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان زمانی که برای ماهیگیری تور خود را به آب دریا انداختند با اتفاق عجیبی رو به رو شدند!

تور آنها بسیار سنگین شد و وقتی که تور را بیرون کشیدند با جسد یک پسر جوان رو به رو شدند!

جسد این مرد وقتی بیرون کشیده شد با صحنه ای عجیب مواجه شدند! یک بلوک سنگی به پا و یک بلوک سنگی دیگر به شکم این پسر جوان بسته شده بود تا او نتواند خود را به بالای آب بکشاند و در نهایت غرق شود.

 جنازه در تور ماهیگیری

جنازه در تور ماهیگیری,جنازه پسر جوان در تور ماهیگیران

امکان اینکه او توسط افرادی غرق شده باشد بسیار زیاد است.

جسد یاد شده تقریبا سالم است و برای تحقیقات به پزشک قانونی بندر لنگه فرستاده شده است.

عکس جنازه یک پسر جوان در تور ماهیگیران

جنازه پسر جوان در تور ماهیگیران و عکس صید جسد پسر جوان در توسط ماهیگران,عکس جنازه یک پسر جوان در تور ماهیگیران در جنوب کشور,غرق شدن پسر جوان در دریا

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: