خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند +تصاویر

خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند خبری است که توسط خبرگزاری ترکیه منتشر شده است.

خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند

خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند

خبرگزاری ترکیه تصاویری از یک خانواده ای منتشر کرد که به صورت چهار دست و پا راه میروند و باعث شگفتی رسانه ها گردیده است.

به گفته محققان ترکیه این خانواده یک مرحله از تکامل انسان ها عقب تر هستند و هنوز به صورت کامل تکامل نیافته اند.

خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند

آنها از بدو تولد به همین صورت حرکت میکرده اند و نیاکان انها نیز به همین شکل بوده اند و نمیتوانستند که بر روی دو پای خود بیاستند.

خانواده ای شبیه چهار پایانخانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند

خانواده ای شبیه چهار پایان

خانواده ای که شبیه چهارپایان راه میروند باتاب گسترده ای را در بین سانه ها به همراه داشته است و این خانواده عجیب همه را شگفت زده کرده است.

یک گروه دانشمند از آمریکا برای تحقیقات درباره ژن آنها راهی ترکیه شدند و بعد از بررسی ها و ازمایشات مختلف مشخص شد که انها سه مرحله تکامل یافته میمونها میباشد! و ژن ها آنها به میمون های بالغ آسیایی شرقی بسیار شبیه است.

خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند

این نوع اتفاق فقط در بین میمونها و گوریل اتفاق می افتد و برای این دسته از حیوانات طبیعی میباشد.

خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند

خانواده ای که چهار دست و پا راه می‌روند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: