خانه ای با نمای شگفت انگیز در بیابان +تصاویر

معماری خلاق است که ساختمانی جالب در بیابان های جاشوا در کالیفرنیا ساخته است.این ساختمان با قطعات انعکاسی ساخته شده که مناظر اطراف را منعکس میکند و درب و پنجره هایی دارد که در شب روشن و رویایی میشوند.

اگر کسی از دور این خانه را ببیند فکر میکند گرمای بیابان باعث خیال پردازی و توهمش شده است.

http://topnop.ir/uploads/201311/tpn8270/large/wb52Pj1LqE.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8270/large/qHQIW0MVWc.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8270/large/n0Dg3yeMA2.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8270/large/DxrvgCGOfl.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8270/large/nwjTnvsAQe.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8270/large/RB1Hu55MNK.jpghttp://topnop.ir/uploads/201311/tpn8270/large/mQkhMWHpsA.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: