دختر بچه ای که از طبقه هشتم آویزان شد +تصاویر

این دختر بچه چینی ۶ ساله است. او از مرگ حتمی نجات پیدا کرده است. او که در طبقه هشتم در حال بازی بود که از پنجره به بیرون پرت شده ولی سرش بین میله های محافظ گیر کرده و جانش را نجات داده است. شاید اگر گوش هایش از نرده هارد میشد الان دیگر زنده نمی بود.

http://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/qJCWyCJ5FK.jpgدختر بچه چینی در یک قدمی مرگ (6 عکس)http://topnop.ir/uploads/201311/tpn8190/large/MBpB8n1rpQ.jpgدختر بچه چینی در یک قدمی مرگ (6 عکس)دختر بچه چینی در یک قدمی مرگ (6 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: