مردی که در اثر برق گرفتگی بی دست و پا شد! +تصاویر

هادی باوندی بر اثر برق گرفتگی در محل کار دست ها و پاهای خود را از دست داده. او که در زمان کار بیمه نبوده برای تامین هزینه های بیمارستان بیش از ۵۰ ملیون مقروض میباشد و برای خرید دست و پای مصنوعی هیچ پولی ندارد. زندگی او تنها با مبلغ یارانه میگذرد

مجله مراحم: همسر هادی تمام وقت خود در طول روز را برای امور اولیه همسر و فرزندانش قرار می دهد.

مجله مراحم

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: